عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

تصمیمات معمول و غیر معمول:

تصمیمات سازمانی را می توان به دو دسته طبقه بندی نمود:1-  معمولی (با برنامه)  2-  غیر معمول (بی برنامه). تصمیمات معمول: مطابق با عادات، قواعد یا رویه های معینی اتخاذ می شوند و تصمیماتی می باشد مبتنی بر خط مشی ها، رویه ها و مقررات که برای تسهیل کار سازمان پیشاپیش وضع می شوند و بهره گیری از آنها ضمن تسهیل جریان امور، موجب می گردد که مدیران و کارکنان سازمان به جای پرداختن به مسائل تکراری و عادی، وقت و انرژی خود را به فعالیتهای دیگر یا حل مسائل جدید اختصاص دهند.

 تصمیمات غیر معمول: بر عکس، تصمیمات غیر معمول تصمیماتی می باشد که با معضلات و مسائل غیر عادی و جدید سروکار دارد. ملاک غیر معمول بودن تصمیمات سازمانی، عدم تکرار آنها، جدید بودن، و فقدان رویه های معین برای اتخاذ آنها می باشد. بسیاری از معضلات مدیران رده بالای سازمانها مستلزم تصمیمات غیر معمول می باشد (علاقه بند، 1384).

– تصمیمات حل مسأله و تصمیمات شناسایی فرصت ها:

الف- تصمیمات حل مسأله: از این نوع تصمیمات جهت اتخاذ تصمیم برای کل مسائل فعلی و پیش بینی شده سازمان بهره گیری به اقدام می آید. بسیاری از مدیران علاقه مند به اتخاذ تصمیمات حل مسأله در حوزه تصمیمات عقلایی هستند. تصمیمات مدیریت، حوزه عقلانیت معینی دارد. مطابق این مفهوم، عقلانیت تصمیم مدیران به عوامل زیر بستگی دارد. این عوامل را عوامل محدود کننده تعیین می کنند. زیرا اعتقاد صاحب نظران بر این می باشد که مدیران غالباً حل مسأله را از طریق عقلانیت انجام می دهند.

– کوشش برای تغییر هدفها و استمرار این تحولات

– وجود ابهام در تبیین مسائل و ابعاد آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– محدود بودن منابع برای گردآوری داده ها و تنظیم راه حل های جانشین

– عدم وجود پیش بینی نتایج فعالیتها و ناکافی بودن دانش درمورد وقوع آنها

       مدیران به جای دستیابی به بهترین راه ها برای حل مسأله، درصد یافتن راه حل های رضایت بخش  هستند. به بیانی دیگر، کوشش می کنند به تعدادی از هدفهای فراگیر سازمانی به گونه رضایت بخشی دست یابند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد