عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

آمیخته بازاریابی:

اولین مطالعه در ارتباط با آمیخته بازاریابی در سال 1929 در دانشکده هارواد[1] صورت گرفت. هدف این مطالعه شناسایی روابط بین فعالیت­ها و وظایف بازاریابی بود که در یک شرکت صنایع غذایی انجام پذیرفت. در ادبیات بازاریابی نیل بوردن[2] نخستین کسی بود که در دهه 1950 ایده آمیخته بازاریابی را مطرح نمود. عناصرآمیخته بازاریابی وی عبارت بودند از : محصول، قیمت، توزیع، ترفیع، فروش و پژوهش بازاریابی (گرانروس[3]،1997،ص323). بعد از آن ای جروم مک کارتی در سال 1964 آن را توسعه داد و به عنوان P4 مطرح نمود(لی­جوی[4]، 2009). این P4 شامل مکان، ترفیع، محصول و  قیمت می باشد (جابر[5]، 2001).آمیخته بازاریابی بر مدل­ها و روش­های سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون[6] در کنار سایر روش­های سیستمی و نیز تئوری پارامتر که  توسط دانشگاه کپنهاگ[7] در اروپا توسعه پیدا نمود، غلبه نمود و روش­های جدید نیز مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه­ای و نیز دیدگاه جغرافیایی با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل­ها توانسته­اند بقای خود را پیش روی P4 حفظ کنند(گرانروس،1997، ص323).

آمیخته بازاریابی، مجموعه­ای از ابزارهای بازاریابی می باشد که شرکت با بهره گیری از آن­ها کوشش در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد(بیکر[8]،2000). آمیخته بازاریابی، شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می­دهد. زیرا ترکیبی از عناصر لازم برای برنامه ریزی و اجرای کل عملیات بازاریابی می باشد. مقصود از آمیزه بازاریابی یا ترکیب بازار، این می باشد که بایستی مشخص نمود چگونه این عوامل را در هم آمیخت. معمولاً این عوامل را  به چهار گونه اصلی طبقه­بندی می­کنند که عبارتند از: محصول، قیمت، توزیع و ترویج(چاک .وای .گی [9]،1377). طی سالیان متمادی اجزای اضافی دیگری نیز به عناصر کلاسیک آمیخته بازاریابی افزوده شده می باشد. مانند محققین بازاریابی صنعت جهانگردی به علت منحصر به فرد بودن بازاریابی جهانگردی اجزای اضافی دیگری را علاوه بر P4، برای این  صنعت اظهار کرده­اند. که عبارتند از: بسته­بندی، برنامه ریزی، مردم، مشارکت. پس در آمیخته بازاریابی جهانگردی P8 هست(ابراهیمی،1387).

[1] .  Harvard

[2] . Nil Borden

[3] . Gronroos

[4] . Lee Goi

[5]. Jobber

[6] . Aldrsvn

[7].  Copenhage

[8] . Baker

[9] . Chuck y Gay

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد