تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-1) روش سری زمانی

ایده روش سری زمانی بر اساس درک این مطلب می باشد که الگوی بار چیزی نیست بیش از یک سیگنال سری زمانی با پریودهای مشخص روزانه، هفتگی و یا فصلی. این تناوب، یک پیش بینی بار با بی نظمی در هر زمان می دهد که تفاوت بین پیش بینی بار و واقعی را می توان به صورت یک فرایند اتفاقی  در نظر گرفت که با واکاوی این سیگنال تصادفی می توان به دقت بیشتری در پیش بینی دست پیدا نمود. مانند مهمترین تکنیکهای که برای واکاوی این سیگنال تصادفی بهره گیری می گردد می توان به فیلتر کالمن، روش باکس -جنکینز، اتورگرسیون، روش فضای حالت و روش تجزیه طیفی تصریح نمود ]11[.

روزانه سوالات بسیاری از رفتارهای آتی پدیده های پیرامون ما مطرح می گردد، که پاسخ به آنها بستگی به دانایی و آگاهی کافی از سازوکار رویداد آن پدیده ها دارد. پیش بینی وضع هوا، پیش بینی نرخ سهام، پیش بینی قیمت نفت جهانی و دهها مورد مشابه مانند سوالات مورد علاقه ما می باشد. در یک نگاه کلاسیک علمی، برای پاسخ دادن به هر یک از موارد یاد شده، لازم می باشد سازوکار رخداد هر یک از پدیده ها و تاثیر هر عامل در رخداد آن به صورت تحلیلی اطلاع کافی داشته باشیم. پر واضح می باشد به دست آوردن این سازوکارها در بسیاری از موارد اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و دست نایافتنی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید