پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان نوع و میزان ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در …

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی تصمیم گیری های با برنامه و بدون ادامه مطلب…

By 92, ago