پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد

  عنوان کامل پایان نامه :  به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد قراردادهای عمرانی موضوع قرارداد در اجرای یک پروژه ادامه مطلب…

By 92, ago