پایان نامه

پایان نامه بررسی رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد

  عنوان کامل پایان نامه :  به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی در این‌ مرحله، امور ادامه مطلب…

By 92, ago