پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش معیار¬های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی

  عنوان کامل پایان نامه :  به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را ادامه مطلب…

By 92, ago