تکه هایی از این پایان نامه :

نویز صوتی :

از نویز صوتی می‌توان به عنوان شاخص خطای سیم‌پیچ بهره گیری نمود]19و20[. طیف نویز ماشین‌های القایی، تحت الشعاع نویز صوتی، نویز تهویه هوا و نویز محرکه الکترومغناطیسی قرار می‌گیرد. نویز تهویه هوا مربوط به اغتشاش هواست که ناشی از اعوجاج پریودیک فشار هوا درقسمت‌های چرخشی می باشد. نویز محرکه الکترومغناطیسی مربوط به تنش‌های ماکسول می باشد که در حضور یک میدان مغناطیسی روی سطوح آهنی اقدام می کند. این تنش‌ها نوساناتی (لرزه‌هایی) در ساختار ماشین القا می کند که موجب نویز تشعشعی می گردد. اندازه صدای مربوط به افزایش نویز مکانیکی و آیرودینامیکی در یک محدوده 12 دسی بل در هر استر (دوبلینگ) از سرعت موتور می باشد. افزایش سرعت موتور باعث افزایش نویز محرکه الکترومغناطیسی می گردد]19[.

نصب حسگر در بدنه موتور برای اندازه‌گیری این شاخص ممکن می باشد در عملکرد موتور اختلال ایجاد کند. همچنین ممکن می باشد کارکرد تجهیزات مجاور، حسگر را متاثر سازد و آنرا در تشخیص خطا مورد نظر سردرگم کند. همچنین ممکن می باشد توانایی تشخیص خطای اتصال حلقه ضعیف (اتصال تک حلقه) را نداشته باشد. به علاوه نیاز به نصب حسگر موجب می گردد این شاخص مزیت اقتصادی هم نداشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: