شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

گشتاور فاصله هوایی :

گشتاور فاصله هوایی ایجاد شده توسط شارهای پیوندی و جریان‌ها در یک ماشین گردان به هرنوع عدم تقارن حاصل از وقوع خطاها و هم چنین به عدم تعادل ولتاژهای سه فاز حساس می باشد. گشتاور فاصله هوایی با فرکانس صفر مشخص کننده سلامت موتور می باشد. حلقه های اتصال کوتاه شده یک سیم‌پیچ استاتور را می توان مانند یک سیم پیچ تکفاز در استاتور در نظر گرفت که تولید میدان‌های گردان مستقیم و معکوس با سرعت سنکرون می کند. میدان گردان مستقیم این حلقه‌ها در تعامل با میدان روتور یک گشتاور ثابت تولید می کند در حالی که میدان معکوس آن‌ها در تقابل با میدان روتور یک گشتاور هارمونیکی با فرکانس دو برابر فرکانس تغذیه موتور پدید می‌آورد ]39[. از این مولفه فرکانسی گشتاور ممکن می باشد به عنوان شاخص خطای اتصال حلقه بهره گیری گردد. با این حال عدم تعادل ولتاژهای سه فاز نیز می‌تواند به بروز این مولفه گشتاور منجر گردد. این شاخص نیز برای اندازه‌گیری نیاز به نصب حسگر در بدنه موتور دارد و لذا در روش‌های پایش وضعیت نوع تهاجمی قابلیت کاربرد دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: