تکه هایی از این پایان نامه :

1-4-خوشه بندی کردن

خوشه بندی کردن بخشی از علم دسته بندی غیر ناظرانه ی داده های آماری می باشد. یعنی هیچ اطلاعی از نوع، مدل و حتی تعدادخوشه ها در اختیار نداریم و به صورت کورکورانه داده هایی را که با هم شباهت دارند در یک خوشه فرضی دسته بندی می کنیم. بیشتر از روش توده کردن سلسله مراتبی[1] که روشی آماری برای جمع کردن داده هایی می باشد که به هم شباهت دارند، بهره گیری می گردد. نکته مهم یافتن معیار شباهت می باشد. به بیانی دیگر، اصول کلی فرآیند خوشه بندی کردن در تمام کاربردها یکسان می باشد و فقط معیار شباهت برای هر کاربرد متفاوت می باشد. قبلا دیدیم که معیار BIC بهترین معیار برای اندازه گیری شباهت دو قطعه می باشد، پس برای خوشه بندی کردن نیز از BIC بهره گیری می گردد. بدیهی می باشد که با تغییر دادن معیار شباهت به الگوریتم های دیگری می رسیم که لزوما جواب یکسانی به ما نمی دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: