تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌.1‌                 پیلهای سوختی

پیل های سوختی یکی از فناوری‌های تبدیل انرژی شیمیایی سوختهای فسیلی به برق می‌باشند که به عنوان محصولات جانبی آب و گرما تولید می کنند. یک نیروگاه پیل سوختی در حقیقت یک سلول الکتروشیمیایی می باشد که به گونه مداوم انرژی شیمیایی یک سوخت ( و یک اکسیدکننده) را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. تفاوت اصلی یک پیل سوختی با یک باطری این می باشد که باطریها پس از تامین انرژی، نیاز به شارژ مجدد دارند، اما پیل سوختی با تامین مواد اولیه آن، می تواند به گونه متداوم انرژی تولید نماید[37].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیل های سوختی به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

پیلهای دما بالا گرمای اضافی با درجه حرارت بالا تولید می کنند که می تواند در فرایند تولید همزمان بهره گیری شوند. پیل های بالا دارای عملکرد ساده و راندمان بالا هستند و اندازه انرژی تولید آنها با افزایش دما افزایش می یابد. دمای بالای مورد نیاز برای عملکرد این پیلها باعث می گردد که راه اندازی سریع این پیلها ممکن نباشد پیل‌های دما بالا که بیشترین کاربرد را دارا می‌باشند عبارتند از پیل سوختی کربن مذاب و پیل سوختی اکسید جامد پیلهای دما پایین عموما در دمای کمتر از 250 درجه سانتیگراد کار می‌کنند . دمای پایین این پیل‌ها امکان پردازش داخلی سوخت را نمی‌کنند. بنابراین نیاز می باشد که سوخت از یک منبع خارجی تامین گردد. با در نظر داشتن پایین بودن دمای عملکرد این پیلها، امکان راه اندازی سریع برای این پیل‌ها هست[38].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: