تکه هایی از این پایان نامه :

 نیروگاه‌های بادی

مقصود از توان بادی تبدیل انرژی باد به نوعی مفید از انرژی مانند انرژی الکتریکی می باشد که این کار به وسیله توربین‌های بادی صورت می‌گیرد. مانند علت های تمایل کشورها برای افزایش ظرفیت تولید برق بادی مزایای بسیار زیاد این روش تولید انرژی الکتریکی می باشد چراکه انرژی بادی فراوان، تجدیدپذیر و پاک می باشد و همچنین در مقایسه با بهره گیری از انرژی سوخت‌های فسیلی اندازه کمتری گاز گلخانه‌ای منتشر می کند. در آسیاب‌های بادی از انرژی باد مستقیماً برای خرد کردن دانه‌ها و یا پمپ کردن آب بهره گیری می گردد. اجزای نیروگاه شامل توربین ، کمپرسور ، محفظه احتراق و ژنراتور می باشد.

اندازه انرژی الکتریکی تولیدی توسط نیروگاه‌های بادی می‌تواند به شدت به چهار مقیاس زمانی ساعت به ساعت, روزانه و فصلی وابسته باشد. این اندازه به تحولات آب و هوایی سالیانه نیز وابسته‌می باشد اما تغییرات در این مقیاس زیاد محسوس نیستند[43]. از آنجایی که برای ایجاد ثبات در شبکه, اندازه انرژی الکتریکی تامین شده و اندازه مصرف بایستی در تعادل باشند از این جهت تغییرات دائم در اندازه تولید این ضرورت را به وجود می‌آورد که از تعداد بیشتری نیروگاه بادی برای تولیدی متعادل‌تر در شبکه بهره گیری گردد. از طرفی ادواری بودن طبیعی تولید انرژی باد موجب افزایش هزینه‌های تنظیم و راه اندازی می گردد و (در سطوح بالا) ممکن می باشد نیازمند اصول مدیریت تقاضای انرژی یا ذخیره‌سازی انرژی باشد. از ذخیره‌سازی با بهره گیری از نیروگاه‌های آب تلمبه‌ای یا دیگر روش‌ها ذخیره سازی برق در شبکه می‌توانند برای به وجود آوردن تعادل در اندازه تولید نیروگاه‌های بادی بهره گیری نمود اما پیش روی بهره گیری از این روش‌ها موجب افزایش ۲۵٪ هزینه‌های دائم اجرای چنین طرح‌هایی می شوند. ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی موجب به وجود آمدن تعادل بین دو بازه زمانی کم مصرف و پر مصرف خواهد گردید و از این جهت اندازه صرفه‌جویی عاید از ذخیره‌سازی انرژی هزینه‌های اجرای آن را جبران می کند. یکی دیگر از راهکارهای ایجاد تعادل در تولید و مصرف سازگار کردن اندازه مصرف با اندازه تولید با بهره گیری از ایجاد تعرفه‌های متفاوت زمانی برای مصرف‌کننده‌هاست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: