تکه هایی از این پایان نامه :

  سیستم ذخیره ساز در ریزشبکه‌ها

انرژی الکتریکی در یک سیستم جریان متناوب نمی‌تواند به صورت الکتریکی ذخیره گردد و بایستی در زمانی که به آن نیاز می باشد تولید گردد. با این تفاصیل، برای ذخیره سازی این انرژی می‌توان آن را به صورت‌های دیگر انرژی تبدیل نمود که البته هر نوع سیستم برای کارایی مناسب نیاز به وجود یک مبدل خوب دارد. گسترش فناوری برای ذخیره سازی انرژی الکتریکی جهت آماده بودن توان ضروری در صورت نیاز، در سیستم قدرت کنونی جایگاه ویژه‌ای دارد. همچنین از آنجایی که بخش الکتریسیته در حال تغییرات عمده می باشد، ذخیره سازی انرژی یک انتخاب بسیار مهم برای تحت پوش قرار دادن مسائلی از قبیل تجدید ساختار در بازار برق، وارد شدن منابع تجدید پذیر و کمک رسانی به افزایش تولیدات پراکنده، بهبود کیفیت توان و کمک به عملکرد شبکه تحت قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست می باشد. پس بهره گیری از منابع ذخیره ساز انرژی الکتریکی، ESS[1] ، برای ذخیره سازی توان و بهره گیری در صورت نیاز شبکه یکی از راه‌کارهایی هست که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد.

بنابر تعریف یک سیستم فیزیکی با قابلیت اخذ انرژی برای دیسپاچ و جایگزینی الکتریسیته در زمان‌های بعد را یک منبع ذخیره ساز انرژی الکتریکی، ESS می‌نامند. در این قسمت با در نظر داشتن اهمیت منابع ذخیره‌ساز در ریزشبکه‌ها به مطالعه انواع تکنولوژی‌‌های ذخیره‌سازی می‌پردازیم.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید