عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

سبک های تصمیم گیری:

پنج سبک تصمیم گیری زیر توسط اسکات و بروس به عنوان سبک های تصمیم گیری ارائه شده اند.

1- سبک تصمیم گیری عقلایی: این سبک بیانگر  شناسایی تمامی راهکارهای ممکن، ارزیابی نتایج هر راهکار از تمامی جنبه های مختلف و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط تصمیم گیرنده در هنگام روبرو شدن با شرایط تصمیم گیری می باشد. به تعبیری، در این سبک تصمیم گیری، مسأله رخ داده به گونه دقیق تعریف شده و فرد تصمیم گیرنده از یک فرآیند ثابت و کاملاً مشخص جهت انتخاب و اجرای بهترین راه حل و دستیابی به اهداف پیروی می کند (هادی زاده مقدم، 1387).

2- سبک تصمیم گیری شهودی: تصمیم گیری شهودی فرآیند ناخودآگاه می باشد که در سایه تجربه های استنتاج شده بدست می آید. در این شیوه تصمیم گیری فرد تصمیم گیرنده منطق روشنی در ارتباط با درست بودن تصمیم خود ندارد بلکه با تکیه بر بینش و فراست درونی خود آن چیزی را که فکر می کند درست می باشد انجام می دهد.

3- سبک تصمیم گیری وابستگی: این سبک بیانگر عدم استقلال فکری و عملی تصمیم گیرنده و تکیه بر طرفداری ها و راهنمایی های دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- سبک تصمیم گیری آنی: سبک تصمیم گیری آنی بیانگر احساس اضطرار تصمیم گیرنده و تمایل وی به اخذ تصمیم نهایی در کوتاه ترین و سریع ترین زمان ممکن می باشد. به تعبیری دیگر مدیرانی که از سبک    تصمیم گیری آنی برخوردارند در هنگام مواجه شدن با جایگاه تصمیم گیری بلافاصله و بی درنگ تصمیم اصلی خود را اتخاذ می کنند.

5- سبک تصمیم گیری اجتنابی: افرادی که از سبک تصمیم گیری اجتنابی بهره گیری می کنند در هنگام روبرو شدن با مسأله (مشکل یا فرصت ) تا آنجا که امکان پذیر باشد تصمیم گیری را به تعویق انداخته و از هر گونه واکنش نسبت به مسأله رخ داده طفره می طریقه. پس سبک تصمیم گیری اجتنابی را می توان کوشش و تمایل فرد تصمیم گیرنده به اجتناب از اتخاذ هر گونه تصمیم، و تا حد امکان دوری از جایگاه های تصمیم گیری تعریف نمود (اسکات و بروس، 1995).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد