شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

– ویژگی­های خدمات:                              

خدمات دارای چهار ویژگی مهم می­باشد که بر بازاریابی خدمات تأثیر زیادی می­گذارد این چهار ویژگی عبارتند از:

1) ناملموس[1] بودن: مقصود از نامشهود بودن خدمات این می باشد که هنگام خرید نمی­توان خدمات را با چشم دید، مزه­ی آن را چشید، آن­ها را احساس نمود، شنید یا از بوی آن­ها آگاه گردید. خریداران برای کاهش دادن عدم اطمینان می­کوشند در مورد کیفیت نوع خدمت به نشانه­هایی دست یابند. از این رو، وظیفه یا تخصص کسی که خدمتی را ارائه می­کند این می باشد که این خدمت را به گونه­ای قابل لمس نماید. در حالی که بازاریاب­های محصول می­کوشند در سایه­ی کوشش­های مشهود بر اندازه نامشهودی اقلام عرضه شده بیفزایند، بازاریاب­های خدمات می­کوشند بر اندازه مشهود بودن اقلام نامشهود یا ناملموس بیفزایند.

2)غیر قابل تفکیک[2] بودن: کالاهای فیزیکی تولید می­شوند، آن­ها را در انبار می­گذارند، سپس به فروش یا در نهایت به مصرف می­رسند. برعکس، خدمات را نخست می­فروشند، آنگاه (به صورت همزمان) آن­ها را تولید و مصرف می­کنند. مقصود از تفکیک ناپذیری خدمات اینست که نمی­توان خدمات را از کسی که آن­ها را ارائه می­کند جدا نمود، چه اینکه ارائه­کننده­ی خدمت بشر یا دستگاه (ماشین) باشد. اگر کارگر یا کارمندی خدمتی را ارائه کند، در آن صورت وی بخشی از این خدمت به حساب می­آید. از آنجا که مشتری هم هنگام تولید خدمت حضور دارد، یکی از ویژگی­های خاص بازاریابی خدمات اینست که ارتباط­ی متقابل بین ارائه­کننده­ی خدمت و مشتری هست. ارائه­کننده­ی خدمت و مشتری، هر دو بر نتیجه­ی حاصل از خدمت اثر می­گذارد.

3) تغییرپذیری[3]: مقصود از متغیر بودن خدمت این می باشد که کیفیت خدمت به عوامل زیر بستگی دارد: ارائه­کننده­ی خدمت، زمان، مکان و شیوه­ای که این خدمت ارائه می­گردد.

[1] . In tangeble

[2].  impartible

[3]. changeable

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد