عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • ضروریات خاص انجام پژوهش

با در نظر داشتن مواردی که در بالا به آن تصریح گردید ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­های صحیح در طرح­های عمرانی امری مهم و الزامی می­باشد در این پژوهش به دنبال آن هستیم که در ابتدای امر شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران راشناسایی کنیم سپس اندازه اهمیت هر یک از شاخص ها را بسنجیم و در نهایت اولویت بندی پیمانکاران و شناسایی پیمانکار اصلح را انجام دهیم.

  • بهره وران

در این پژوهش پس از شناسایی شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار، اندازه اهمیت شاخص­ها تعیین و اولویت­­بندی پیمانکاران با بهره گیری از روش تصمیم­گیری PROMETHEE فازی (که کمتر بر روی مسأله انتخاب پیمانکار پیاده شده می باشد) در اداره کل راه و شهر سازی استان یزد پیاده­سازی می­گردد.

نوع پژوهش بر اساس هدف کاربردی می­باشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها‌ی مورد نیاز، پژوهش حاضر از نوع توصیفی واز شاخه پیمایشی محسوب می­گردد.

  • روش گرد آوری داده­ها

جهت گرد آوری داده های مورد نیاز برای پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و میدانی به صورت زیر انجام می­گردد.

1 – مطالعه ادبیات موضوع و استخراج شاخص­های اولیه بر اساس پیشینه پژوهش

2 – نظر­سنجی از خبرگان

3 – تصویب معیار­ها پس از دخیل کردن معیار­هایی که از طریق پیشینه پژوهش و نظر­سنجی از خبرگان به دست می­آید. سپس پیمانکاران منتخب به کمک روش PROMETHEE رتبه­بندی می­شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد