عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

ویژگی های یک تصمیم خوب:

انعطاف پذیری: از زمانی که یک تصمیم اتخاذ می گردد تا وقتی که به مرحله اقدام گذارده می گردد، متغیرهای گوناگونی جلوه نمایی می کنند که هر کدام می توانند اجرای تصمیم را به مخاطره افکنده یا تسریع نماید؛ به هر حال زیرا شرایطی که حاکم بر جایگاه اجرای تصمیم می باشد متغیر می باشد و هر آن می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گیرد، لذا در اتخاذ تصمیم بایستی عنصر انعطاف پذیری و وفق با شرایط اضطراری و تغییرات احتمالی نیز لحاظ بشوند.

قابل درک بودن: یکی از شرایط مهم و ضروری برای انجام هر کاری درک دقیق جوانب و ویژگی های آن می باشد. تا زمانی که درک صحیح نباشد انتظار اقدام صحیح نیز نمی رود. اگر مدیری در سازمان تصمیمی اخذ کند بایستی با لحاظ کردن سطح سواد و گیرایی زیردستان، تصمیم خود را به شکلی مطرح نماید که زیردستان دقیقاً مقصود تصمیم گیرنده را بفهمند، بدون درک و فهم صحیح مطلب، امکان اجرای دقیق و صحیح برنامه مورد نظر ممکن نخواهد بود.

قابلیت برقراری هماهنگی: امـروزه هماهنـگی یکی از کارکردهای اساسـی مدیریـت بوده و مانند مـواردی اسـت که خلاء آن می تواند در جهت رسیدن به اهداف سازمان خلل ایجاد نماید و این هماهنگی زمانی به وجود می آیدکه تصمیم های مدیر واقع بینانه و اصولی باشند، هماهنگی بین واحدهای مختلف یک سازمان امری ضروری و حیاتی به نظر می رسد و این مهم بایستی از طریق تصمیم های مدیر جامه اقدام بپوشد. برای رفع ناهماهنگی لازم می باشد مدیر در برنامه ریزی اولیه این نکته را مشخص سازد که فعالیت  قسمت های مختلف بایستی در محدوده تصمیمات مدیر صورت پذیرد تا هماهنگی لازم در سطح کل سازمان به وجود آید.

اخلاقی بدون: یکی از مواردی که در هر برنامه ریزی و تصمیم گیری لازم الاجرا می باشد در نظر داشتن چتر فلسفی حاکم بر ارزش های موجود در جامعه می باشد. در سراسر مراحل برنامه ریزی از هدف گرفته تا ارزشیابی، همه و همه متأثر از این اقدام مسأله هستند که یک پوشش عمومی می باشد و به همین قاعده تصمیم گیری نیز از این امر مستثنی نیست و مدیر بایستی در اتخاذ تصمیمات خویش، اعتقادات، اخلاقیات، عرف جامعه، ارزش ها و هنجارهای موجود را در نظر گرفته و آنگاه تصمیم بگیرد؛ زیرا عدم توجه دقیق به این مسأله و مسائل مربوطه دیگر، معضلات عدیده ای را برای سازمان به وجود خواهد آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه