عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

– تصمیم گیری های سیاسی:

تصمیم گیری های سیاسی برخلاف تصمیم گیری های مدیریتی و یا اداری، طبیعت و ماهیت دیگری دارد. این نوع تصمیم گیری ها به مثابه تصمیم گیری های مدیریتی در نظر داشتن منافع کلی و عمومی جامعه را مد نظر دارند اما مانند تصمیم گیری های مدیریتی و یا اداری توجهی به ارتباطات ملموس اجتماعی و سایر واقعیات موجود در اطراف خود را ندارند.

با عنایت به حساسیت جامعه به این نوع تصمیم گیری ها، معمولاً کوشش می گردد که اقدام تصمیم گیری به جمیع جهات و در حد مطلوب اتخاذ گردد و حساسیتی در جامعه ایجاد ننمایند، چه اگر این طور نباشد دولت مردان سیاسی پیش روی سؤالاتی به تبیین زیر قرار می گیرند که تصمیم گیـران اداری فـارغ از آنـها می باشند:

– نتیجه حاصل از تصمیم گیری در این مورد چیست وآیا در جهت حفظ منافع جامعه بوده می باشد یا نه؟

– بازتاب تصمیم گیری بر افکار عمومی چه خواهد بود ؟

– جامعه پیش روی هزینه های عملیاتیی که این تصمیم گیری در پی خواهد داشت چه عکس العملی نشان خواهد داد؟

و بسیاری سؤالات از این قبیل که دلیلی بر توجه و حساسیت عامه مردم نسبت به تصمیم گیری های سیاسی می باشد.

از دیدگاه تصمیم گیران مدیریتی، تصمیم گیری های سیاسی به علت ملحوظ داشتن و دخالت دادن نظریات و عوامل فشارهای خارجی و به تبع آن جانبداری در مسائل مطروحه، بدون ضابطه و ناقض هستند. همچنین به نظر آنها تصمیم گیری های سیاسی فاقد یکنواختی و یکپارچگی بوده و تصمیم های اتخاذ شده تقریباً مُثله شده می باشند؛ از طرفی تصمیم های سیاسی دو هدف را تعیین می کنند: ارائه خدمات به مردم و حفظ منافع جامعه، حفظ وجاهت سیاسی که شرط اولیه و اصلی موفقیت تصمیم گیرنده می باشد.

تصمیم گیری های سیاسی نه تنها حداکثر منافع عمومی را مد نظر دارند، بلکه به حداکثر وجهه اجتماعی تصمیم گیرنده نیز تکیه دارند. پس اگر چه تصمیم گیری های سیاسی می توانند به مقررات و ضوابط تدوین شده جامه دیگری بپوشانند و محدودیت های قانونی و چارچوب های مقررات را کنار بزنند، مع هذا و به دلیل در نظر داشتن اهداف متفاوت با تصمیم گیری های مدیریتی، از صحت و دقت کافی برخوردار نمی باشند. نهایتاً اینکه تداخل تصمیم گیری های سیاسی با تصمیم گیری های اداری در سازمانها و برخورد این دو جریان در مجاری و سلول های اداری، موانعی به وجود می آورد که منجر به عدم تحرک امور شده و موجب پیدایش وضعی می گردد که آن را سیستم بی تصمیمی می نامند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد