تکه هایی از این پایان نامه :

1-2-4-تشخیص تغییر گوینده

از جهت ترتیب و ترکیب بخش بندی و خوشه بندی نیز روش های موجود پیاده سازی شده در سیستم ها به دو دسته تقسیم می شوند: در روش اول یک سیاق دو مرحله ای [7-9] اجرا می گردد. (همانند ساختار شکل (1-2)) که مرحله اول بخش بندی می باشد. این مرحله مرز سگمنت ها را بر اساس تغییرات آکوستیکی سیگنال مشخص می کند. مرحله دوم خوشه بندی می باشد که سگمنت های متعلق به هر گوینده را در یک خوشه دسته بندی می کند. نقطه ضعف این روش برطرف نشدن خطاهای ناشی از مرحله بخش بندی در پردازش های بعدی سیستم می باشد. و متعاقبا کارآیی مرحله خوشه بندی را نیز کاهش می دهد. در روش دوم بخش بندی و خوشه بندی بصورت توام [1] و تکراری[2] می باشد. این روش کارآیی بیشتری در مقایسه با روش اول دارد. در این روش تکرارهای لازم  با بهره گیری از مدل های پنهان مارکوف(HMM)  پیاده سازی شده اند.[10]

[1] .Joint

[2] .Iterative

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: