عنوان کامل پایان نامه : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌    تولیدات منابع انرژی تجدید پذیر

در این قسمت اندازه توان تولیدی توربین بادی و سلول خورشیدی و مشخصات واحدهای تجدیدپذیر را مطالعه می‌کنیم. در ادامه سرعت باد، اندازه تابش واحد خورشیدی آورده شده می باشد.

جدول ‏4‌.‌2  سرعت باد ماهیانه

Jun May Apr Mar Feb Jun ماه
2/5 2/4 2/4 9/3 9/3 9/3 سرعت باد
Dec Nov Oct Sep Aug Jul ماه
9/3 4/4 5 4/4 2/4 2/4 سرعت باد

 

در نمودار زیر  اندازه تابش خورشیدی آورده شده می باشد.

 

شکل ‏4‌.‌‌3  اندازه تابش خورشیدی (kWh/m2/day)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1‌.2‌    سناریو های احتمالی

همانطور که قبلا گفته گردید تولید توان از منابع بادی و خورشیدی به صورت نامنظم بوده و بایستی راهکارهایی برای کاهش این وابستگی پیدا نمود. روش سناریو مد با مطالعه حالات ممکنه و احتمال وقوع تغییر در شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر بازه تغییرات توان خروجی از این واحدها را به همراه شانس وقوع پیشامد مدل می‌نماید. بنابه فرض سه احتمال وقوع سرعت باد و دو حالت تابش خورشیدی را در نظر می‌گیریم. در ذیل اختصار سناریوها آمده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: