عنوان کامل پایان نامه : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیرات ریزشبکه‌ها بر محیط زیست

سیستم‌های میکرو CHP و سایر ژنراتورهای با انتشار کم کربن، تأثیر مؤثری را در کاهش انتشار کربن به هوا و گرم شدن کره زمین اعمال می‌کنند. صرف نظر از حساسیت بازار، این امر یکی از مهم‌ترین مزایای بهره گیری از ریزشبکه‌ها به شمار می‌رود.

  • کاهش اندازه آلودگی

آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا شش نوع آلاینده زیر را به عنوان مهم‌ترین آلاینده‌ها معرفی نموده می باشد:

  • دی‌اکسید نیتروژن (NO2)
  • مونواکسید کربن (CO)
  • دی‌اکسید سولفور (SO2)
  • سرب (Pb)
  • ازون (Os)
  • ذرات معلق موجود در هوا

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: