تکه هایی از این پایان نامه :

1-3-4)برنامه ریزی لحظه ای ( چند دقیقه تا چند ساعت )

در برنامه ریزی لحظه ای، توزیع اقتصادی بار در بین نیروگاه های موجود در هوا ونیز کنترل توان – فرکانس مدنظر می باشد. اطلاعات لازم برای انجام برنامه ریزی مرحله ای بهینه در سیستم های قدرت توسط پیش بینی اندازه مصرف الکتریکی در زمانبندیهای قید شده در فوق در دسترس قرار می گیرند.

مصرف بار الکتریکی به صورت پیچیده و غیر خطی تابعی از پارامتر های متعددی مانند شرایط آب وهوائی ( درجه حرارت، مقدار رطوبت، روشنایی هوا، سرعت باد ) می باشد در ضمن هر روز هفته منحنی بار خود را دارد. منحنی های مصرف بار در روزهای تعطیل وغیرتعطیل نیز از یکدیگر متمایز می باشد در فصول مختلف سال نیز با در نظر داشتن عوامل مختص هر فصل، نیز طول روز، منحنی مصرف بار تغیر می کند، در طول زمان نیز با در نظر داشتن رشد جمعیت، و رشد اقتصادی جامعه، اندازه میانگین مصرف بار به مرور افزایش یا بالعکس بر اثر بهینه شدن ابزار الکتریکی و یا اقدامات صرفه جویانه مصرف کنندگان عمده برق، کاهش می یابد. تغییر عادت مصرف کنندگان، بر اثر مدیریت بار از سوی تولید کنندگان انرژی الکتریکی، و یا تغییر ساخت اقتصادی (کشاورزی، صنعتی، تجاری و… ) محل تغذیه ویا در کوتاه مدت عواملی به مانند برنامه های تلویزیونی، نیز بر ساختار اقتصادی بار موثر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: