عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-4) روش مصرف نهایی

در این روش،پیش بینی بار براساس انرژی مصرفی وسایل الکتریکی موجود انجام می شود وطی سه مرحله اساسی زیر پیش بینی انجام می گردد:

درقدم اول که بحث پیش بینی رشد مطرح می گردد، تعداد واحدهای مصرف کننده انرژی ونوع وسایل و لوازم مصرفی آنها مورد مطالعه قرار گرفته و با در نظر داشتن اندازه رشد خرید وسایل الکتریکی و اندازه رشد مصرف انرژی، درقدمهای بعدی یعنی تحلیل مصرف، بار کل منطقه برآورد خواهد گردید.

در روش مصرف نهایی مراحل کار را می توان بصورت زیر اختصار بیان نمود:

  • پیش بینی نرخ رشد تشکیل خانوار
  • جمع آوری اطلاعات وسایل الکتریکی فروخته شده درسالهای گذشته و فعلی
  • پیش بینی پتانسیل وسایل الکتریکی جدید
  • پیش بینی رشد جمعیت
  • تعیین کیلو­وات مصرفی هر وسیله
  • پیش بینی راندمان وسایل الکتریکی
  • پیش بینی بار کل منطقه از روی بار برآوردشده برای منطقه

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد