شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

  • مقدمه

آزمایش‌های مورد نیاز در این پایان‌نامه، به کمک مجموعه ست آزمایشگاهی موجود در گروه مهندسی دانشگاه زنجان انجام شده می باشد، که تحت عنوان بستر آزمایشگاهی در این فصل مورد بحث قرار می گیرد. از آنجا که در جای جای فصول بعدی نیاز به نتایج تجربی می باشد، با مقدم داشتن بحث بستر آزمایشگاهی، لزوم تبیین مکرر امکانات، شرایط و نحوه آزمایش‌ها برطرف خواهد گردید و بر این اساس در فصول بعدی تنها به ذکر نتایج تجربی بسنده خواهد گردید. به کمک این مجموعه ست آمایشگاهی مطالعات لازم در مورد موتور القایی با عیب حلقه به حلقه امکان پذیر گشته می باشد.

ویژگی های کلی سیستم مورد بحث عبارتند از :

  • موتور القایی با سیم پیچی خاص که می توان عیب حلقه به حلقه مصنوعی را با تعداد دورهای مختلف و بسادگی در آن ایجاد نمود.
  • بهره گیری از ترمز مغناطیسی، برای اینکه بتوان موتور را تحت بارهای مختلف آزمود.
  • بهره گیری از کامپیوتر شخصی و دستگاه FLUKE جهت نمونه برداری و ضبط اطلاعات رفتاری موتور مورد نیاز.

ویژگی های اجزاء مختلف با تبیین بیشتر در ادامه ارائه خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: