عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه نتایج حاصل از شبیه ‌سازی


در این فصل، موتور القائی سه فاز 2 قطب، 50 هرتز، 380 ولت و  1 اسب بخار در حالت سالم و معیوب با تعداد حلقه‌های اتصال کوتاه شده مختلف با بهره گیری از روش تابع سیم‌پیچ در دو حالت با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی و بدون در نظر گرفتن آن، شبیه‌سازی شده و حساسیت تعدادی از مهمترین شاخص‌های عیب در برابر عوامل جنبی مثل تغییرات بار، نامتعادلی تغذیه و اثر اشباع مغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی در دو حالت فوق، با نتایج عملی مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

آغاز شبیه سازی موتور مورد نظر بدون در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی (MCCM) با 2% نامتعادلی در تغذیه (طبق روابط  (4-1)) انجام شده و مقادیر شاخص‌های امپدانس ظاهری توالی منفی استاتور[1] (SNSAI)، جریان توالی منفی استاتور[2] (SNSC)، اختلاف فاز بین جریان‌های استاتور[3] (PDSC)، دامنه مولفه اصلی جریان استاتور[4] (SCFA) و دامنه هارمونیک سوم جریان استاتور[5] (SCTHA) در جداول (4-1) تا (4-3) درج شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید