تکه هایی از این پایان نامه :

پدیده نوسان پاندولی:   

از پدیده نوسانات پاندولی میدان مغناطیسی که در موتورهای القایی معیوب اتفاق می‌افتد، بعنوان شاخص خطا اتصال حلقه بهره گیری شده می باشد ]16و72و73[. تحت شرایط ایده‌آل میدان مغناطیسی ماشین القایی با سرعت سنکرون می‌چرخد. هرگونه عدم تقارن در جریان سیم‌پیچ‌های استاتور و میله‌های روتور، تقارن میدان مغناطیسی فاصله هوایی را به هم می‌زند. آهنگ نوسان پاندولی پدید آمده توسط خطای اتصال حلقه به شدت با جریان اتصال کوتاه حلقه متناسب می باشد. با بهره گیری از این شاخص امکان تشخیص خطای حلقه و همچنین خطای میله شکسته روتور هست بدون آنکه عدم تعادل، عدم تقارن و دامنه بار در تشخیص خطا موثر باشد. خاطر نشان می گردد که این شاخص حتی قابلیت تشخیص خطای اتصال کوتاه تک حلقه و همچنین قابلیت تشخیص نامتعادلی تغذیه و تعیین اندازه بار را دارا ست ]16[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: