تکه هایی از این پایان نامه :

 سیستم فتوولتائیک

به پدیده ای که در اثر آن و بدون بهره گیری از مکانیزم های مکانیکی انرژی تابشی به انرژی الکتریکی تبدیل گردد‌، پدیده فتوولتائیک می گویند. در واقع این پدیده از فرضیه ذره ای بودن انرژی تابشی بنا نهاده شده می باشد. هر سیستمی نیز که از این خاصیت بهره گیری نماید را سیستم فتوولتائیک گویند[41]. سیستم فتوولتائیک انرژی موجود در نور خورشید را توسط سلولهای خورشیدی مستقیماً به برق از نوع DC تبدیل می کند. با بهره گیری از برق حاصله و بهره جویی از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی موجود، می توان انرژی الکتریکی کلیه بارهای DC و AC را تأمین نمود.

سیستم های فتوولتاییک از سه بخش اصلی پنل خورشیدی، بخش واسط و قسمت مصرف کننده تشکیل شده‌اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ماژول یا پنلهای خورشیدی که مبدل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی می باشد. سلول‌های خورشیدی سیلیکونی را به سه دسته تقسیم می کنند: سیلیکون تک کریستالی، سلیکون چند کریستالی، سلیکون آمورف.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: