عنوان کامل پایان نامه : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

انرژی خورشیدی

خورشید سرچشمه عظیم و بیکران انرژی می باشد که حیات زمین به آن بستگی دارد و همه دیگر انواع انرژی نیز به گونه ای از آن نشات گرفته اند. این انرژی نتیجه فرایند پیوسته همجوش هسته‌ای در خورشید می باشد. در هر ثانیه 2.4 میلیون تن از جرم خورشید با حرارتی معادل 10 تا 14 میلیون درجه سانتیگراد به انرژی تبدیل شده و با حرارتی نزدیک به 5600 درجه به صورت امواج الکترومغناطیس در فضا منتشر می گردد. اگر فقط یک درصد از صحراهای جهان با نیروگاه حرارتی خورشیدی به کار گرفته شوند ، برق مورد نیاز جهان تامین خواهد گردید. هم اکنون شش شیوه تولید برق از نور خورشید،  شناخته شده می باشد که عبارتند از : آیینه سهمی گون ، دریافت کننده مرکزی ، آیینه های شلجمی (بشقابی ، استرلینگ ) ، دودکش خورشیدی، استخر خورشیدی و سلولهای نوری (فتوولتائی).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: