عنوان کامل پایان نامه : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1‌.1‌    نتیجه گیری

در این پایان‌نامه به مطالعه یک سیستم مختلط در بازه برنامه ریزی یکساله پرداخته گردید. هدف کاهش هزینه سیستم در بازه یکساله به مقصود تامین نیاز بار می‌باشد. سیستم مختلط شامل آرایه خورشیدی، توربین بادی، الکترولایزر، تانک هیدروژن، سلول خورشیدی و دیزل ژنراتور بود.

در فصل اول به معرفی ریزشبکه‌ها  و تاریخچه پژوهش آنها پرداخته گردید. در فصل دوم منابع انرژی در ریزشبکه ها و منابع انرژی تجدید پذیر و تجدیدناپذیر مطالعه شده و نهایتا” تاثیرات کلی حضور ریزشبکه‌ها در سیستم بسط داده گردید. در فصل سوم مدل اقتصادی ریزشبکه مورد مطالعه و تابع هدف و قیود حاکم بر سیستم آورده شده می باشد. در فصل چهارم نتایج شبیه سازی در شش سناریو احتمالی بدست آمده می باشد. نتایج حاکی از کاهش هزینه های سیستم به هنگام عملکرد سیستم تعیین سایز بهینه شده از منابع انرژی های تجدیدپذیر و  انرژی های غیرتجدیدپذیر می‌باشد. به مقصود درک بهتر در انتها بار منطقه توسط دیزل ژنراتور تامین شده می باشد. از مزایای عملکرد موازی منابع انرژی تجدیدناپذیر و منابع انرژی تجدیدپذیر می‌توان افزایش قابلیت اطمینان سیستم و کاهش هزینه تمام شده سیستم دانست.

در نتایج شبیه‌سازی، سایز واحدها در هر سناریو احتمالی بدست آمده می باشد و هزینه های سیستم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این نتایج توسط نرم افزار GAMS که یکی از قویترین نرم افزارهای بهینه سازی می باشد؛ بدست آمده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد