عنوان کامل پایان نامه : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

تکه هایی از این پایان نامه :

منابع برق‌آبی، بیوماس، زمین گرمایی و دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر نیازمند مطالعه و برررسی به مظور بهره برداری بهینه می‌باشند، بسیاری از این منابع به دلیل اینکه در مناطق دور افتاده در دسترس هستند بسیار مورد توجه مهندسان برای تامین برق هستند.

 

  • سناریوهای احتمالی چندگانه
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می‌توان به مقصود ادامه بر روی این موضوع سناریوهایی متفاوت از افزایش ناگهانی بار با احتمال وقوع و دامنه وسیعی از احتمال نقصان تولید منابع انرژی وابسته به شرایط محیطی مدل نمود.

  • کنترل ریزشبکه

به مقصود کنترل دینامیکی عملکرد ریزشبکه، می‌توان الگوریتم کنترلی برای سیستم تدوین نمود. پایداری ولتاژ و فرکانس دیگر مواردی می باشد که می‌توان بر روی سیستم ریزشبکه بحث نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: