عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

1-3-2) برنامه ریزی میان مدت ( تا یک سال )

در برنامه ریزی میان مدت با در نظر گرفتن توان وترکیب نیروگاه های موجود، اندازه ذخیره سوخت، اندازه آب ذخیره در مخزن ها، قرار داد شرکا، در مورد نحوه زمان بکارگیری نیروگاه های حرارتی و آبی، تهیه سوخت اندازه تبادل انرژی الکتریکی با شرکا، زمانبندی بهینه برای بازرسی و تعمیرات نیروگاهها و شبکه تصمیم گیری می گردد.

 

1-3-3) برنامه ریزی کوتاه مدت(یک روز تا یک هفته )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در برنامه ریزی کوتاه مدت با در نظر گرفتن قیود موجود و محدودیت ها و با بهره گیری از حداکثر انرژی و توان خریداری شده از شرکا، در مورد در مدار قرار گرفتن بهینه نیروگاه های خودی، به مقصود کاستن هزینه سوخت تصمیم گیری می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: