عنوان کامل پایان نامه :پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

دسته بندی شبکه های عصبی

شبکه های عصبی را می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم نمود:

  • شبکه های عصبی با یادگیر با ناظر ( پرسپترون )
  • شبکه های عصبی با یادگیر بدون ناظر ( کوهنن)

گرچه هنوز بیش از 50 سال از تولد روش های محاسباتی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی نمی گذرد، لکن این شبکه ها به دلیل ویژگی هایی همچون پردازش موازی، هوشمندی و انعطاف پذیری جایگاه چشم­گیری در مسائل پیچیده از قبیل شناخت الگو، خوشه بندی، مدلسازی، تخمین و شناسایی و پیش بینی برای خود باز کرده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شبکه عصبی در کاربرد از جهاتی همانند یک ذهن زنده اقدام می کند. به این معنا که از مشاهدات انتزاعی هود به قضاوت می پردازد. لذا، شبکه عصبی مدتی را صرف آموزش کرده و سپس به صورت عملیاتی به کار گرفته می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: