عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

کاربرد نتایج پژوهش:

در محیط به شدت رقابتی دانشگاه، حفظ و توسعه بازار نتیجه بهره گیری درست از آمیخته­های بازاریابی می باشد. پس، شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب دانشگاه موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تعبیر می گردد.

این پژوهش به مطالعه تأثیر آمیخته­هابی بازاریابی در انتخاب دانشگاه می‌پردازد. نتایج ارزیابی عملکرد آمیخته­های بازاریابی در شناخت اندازه شایستگی و کارآمدی استراتژی­های دانشگاه در زمینه جذب دانشجو مفید می باشد. با انجام این پژوهش مسئولین دانشگاه ایلام از عملکرد خود برای جذب دانشجو مطلع می شوند، می‌توانند از بازخورد به دست آمده جهت رفع نقاط ضعف احتمالی بهره گیری کنند، همچنین برنامه­های آکادمیک غنی­تری را برای جذب دانشجو بکار خواهند برد.

جنبه نوآورانه این پژوهش این می باشد که با وجود تحقیقاتی که در پی جست­جوی عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه صورت گرفته­اند؛ تاکنون تحقیقی که تأثیر آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه را مطالعه کند در داخل کشور صورت نگرفته می باشد، و امید می باشد با انجام چنین پژوهشی دانشگاه­های کشورمان و مانند دانشگاه ایلام به ضرورت پیاده­سازی هر چه دقیق­تر آمیخته­های بازاریابی پی ببرند و به سطح پیشرفته­ترین دانشگاه­ها در جهان برسند.

 

 

1-9- متغیرهای پژوهش:

متغیر شامل هر چیزی می باشد که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این‌ که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف، متفاوت باشد (سکاران[1]، 1390). متغیرها تأثیر‌های مختلفی در هر پژوهش ممکن می باشد به خود بگیرند.

متغیر مستقل: متغیری می باشد که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تأثیر یا ارتباط آن با دو متغیر دیگر را مشخص کند (دانایی‌فرد و همکاران، 1387). در این پژوهش متغیر مستقل عبارت می باشد از آمیخته بازاریابی که خود شامل هفت متغیر: محصول، قیمت، مکان، ترفیع، تجهیزات فیزیکی، اساتید و کارکنان دانشگاه و  فرایندها می­باشد.

متغیر وابسته: متغیری می باشد که نظاره یا اندازه‌گیری می گردد تا تأثیر متغیر مستقل بر آن مشخص گردد (خاکی، 1382). در این پژوهش متغیر وابسته عبارت از انتخاب دانشگاه.

 

[1]. Skaran

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد