عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

سبک تصمیم گیری آنی (تعریف مفهومی):

سبک تصمیم گیری آنی بیانگر احساس اضطرار تصمیم گیرنده و تمایل وی به اخذ تصمیم نهایی در  کوتاه ترین و سریع ترین زمان ممکن می باشد، به تعبیری دیگر مدیرانی که از سبک تصمیم گیری آنی برخوردارند در هنگام مواجه شدن با جایگاه تصمیم گیری، بلافاصله و بی درنگ تصمیم اصلی خود را اتخاذ می کنند (هادی زاده مقدم، 1387).

1-5-8 سبک تصمیم گیری آنی (تعریف عملیاتی):

مقصود از سبک تصمیم گیری آنی در این مطالعه، نمره ای می باشد که آزمودنیها از سؤالات (8- 15- 20- 24) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.

 

 

1-5-9 سبک تصمیم گیری اجتنابی (تعریف مفهومی):

افرادی که از سبک تصمیم گیری اجتنابی بهره گیری می کنند در هنگام روبرو شدن با مسأله (مشکل یا فرصت)، تا آنجا که امکان پذیر باشد تصمیم گیری را به تعویق انداخته و از هر گونه واکنش نسبت به مسأله رخ داده طفره می طریقه. پس سبک تصمیم گیری اجتنابی را می توان کوشش و تمایل فرد تصمیم گیرنده به اجتناب از اتخاذ هر گونه تصمیم و تا حد امکان دوری از جایگاه های تصمیم گیری تعریف نمود (هادی زاده مقدم، 1387).

1-5-10 سبک تصمیم گیری اجتنابی (تعریف عملیاتی):

مقصود از سبک تصمیم گیری اجتنابی در این مطالعه، نمره ای می باشد که آزمودنیها از سؤالات (6- 11- 14-19- 21- 23 ) پرسشنامه بروس و اسکات کسب نموده اند.

1-5-11 سبک تصمیم گیری مشارکتی (تعریف مفهومی):

در این سبک در واقع مدیران به زیردستان تفویض اختیار می کنند تا در آینده در صورت بروز معضلات بتوانند با اختیار و مسئولیتی که دارند (بدون فوت وقت و ارجاع مسأله به سطوح بالاتر) به اخذ تصمیم بپردازند (هادی زاده مقدم، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد