عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • ابزارهای گردآوری داده­ها

از آنجا که شاخص­های ارزیابی هر سیستم، بسته به اهداف اصلی ایجاد آن و وظایف مهم مورد انتظار از آن سیستم و هم­چنین عوامل تاثیرگذار و نوع هزینه­های انجام شده متفاوت خواهد بود لذا برای شناسایی شاخص­های موثر در انتخاب پیمانکاران پروژ­ های عمرانی گام­های ذیل برداشته می­گردد. آغاز با مراجعه به پیشینه مطالعات انجام شده در این زمینه تعدادی شاخص شناسایی می­شوند و برای اطمینان از موثر بودن شاخص­های شناسایی شده در فرایند انتخاب پیمانکار پرسشنامه­ای تهیه و میان خبرگان توزیع می­گردد با جمع­آوری پرسش­نامه­ها، تمام شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار مشخص می­شوند. در گام بعد به مقصود تعیین اندازه اهمیت هر یک از شاخص­ها پرسشنامه مقایسات زوجی میان شاخص­ها طراحی می­شوند با جمع­آوری نظر خبرگان و بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن نسبی هر شاخص تعیین می­گردد.

دراین پژوهش آغاز معیار­ها و شاخص­های کمّی و کیفی موثر در ارزیابی پیمانکاران شناسایی می­شوند و به کمک روش دلفی نهایی خواهد گردید. سپس به مقصود تعیین اندازه اهمیت هر یک از شاخص­ها پرسشنامه مقایسات زوجی میان شاخص­ها طراحی می­گردد و با جمع­آوری نظر خبرگان و بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، وزن نسبی هر شاخص تعیین می­گردد سپس به کمک روش PROMETHEE به رتبه­بندی پیمانکاران پرداخته و در نهایت پیمانکار اصلح شناسایی می­گردد.

  • تبیین واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش

در این قسمت بعضی از وازه­های به­کار رفته در پژوهش تبیین داده خواهد گردید.

کارفرما

شخص‌ حقوقی‌ می باشد‌ که‌ یک‌ سوی‌ امضاکننده‌ پیمان‌ می باشد‌ و عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ را براساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به‌ پیمانکار واگذار کرده‌ می باشد. نمایندگان‌ و جانشین­های‌ قانونی‌ کارفرما، در حکم‌ کارفرما هستند.

مشاور

مهندس‌ مشاور، شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ می باشد‌ که‌ برای‌ نظارت‌ در اجرای‌ کار، در چارچوب‌ اختیارات‌ تعیین‌شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان، از سوی‌ کارفرما به‌ پیمانکار معرفی‌ می گردد.

 

پیمانکار

شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ می باشد‌ که‌ سوی‌ دیگر امضاکننده‌ پیمان‌ می باشد‌ و اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌ را براساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به‌عهده‌ گرفته‌ می باشد. نمایندگان‌ و جانشین­های‌ قانونی‌ پیمانکار، در حکم‌ پیمانکارند.

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

ساختار و چارچوب اداره کل راه و شهرسازی استانی یزد برگرفته از ساختار نهاد بالادستی آن یعنی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

منطق فازی

منطق فازی شامل طیف وسیعی از تئوری‌ها‌ وتکنیک‌ها‌ می­گردد که براساس چهار مفهوم اظهار شده می باشد که این چهار مفهوم شامل: مجموعه‌ها‌ی فازی، متغیرهای کلامی، توزیع احتمال و قوانین اگر آنگاه فازی می­باشد (Yen and Langan, 1999).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد