عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

انتخاب مدل مناسب:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

       مدل مناسب برای تصمیم گیرنده چیست؟ پاسخ به این سؤال بستگی به نوع مشکل و هدف تصمیم گیرنده و جایگاه و شرایط وی دارد. انتخاب یک مدل و اندازه تفصیلی یا ساده بودن آن با در نظر داشتن نیاز تصمیم- گیرنده به عواملی که در تصمیم گیری مورد نظر می باشد انجام می پذیرد. گاهی در تصمیم گیری عوامل متعددی مؤثر بوده و در نظر داشتن تمامی آنها در اخذ تصمیم، مورد نظر ما می باشد. در چنین حالتی مدل بایستی حتی المقدور در برگیرنده عوامل مذکور باشد. اما در مواردی نیاز به در نظر گرفتن عوامل بسیاری در تصمیم گیری نیست و در این صورت می توان از مدل ساده ای که به گونه اختصار ارتباط بین عوامل معدودی را نشان می دهد بهره گیری نمود. از جهت بکارگیری انواع مدل ها، بایستی مدلی را انتخاب نمود که ما را سریعتر، ساده تر، و با دقت بیشتر به هدف برساند، به عنوان مثال، در مورد استقرار ماشین آلات در یک کارگاه، می توان از مدل ترسیمی بهره گیری نمود یا مدل تجسمی را بکار  برد. در صورتی که مدل ترسیمی در این مورد خاص دقت کافی را دارا باشد می توان از این مدل بهره گرفت، اما اگر در تصمیم گیری مسأله ابعاد ماشین آلات تأثیر مهمی داشته باشند، مدل تجسمی دقت لازم را داشته و بایستی از آن بهره گیری کنیم. گاهی اوقات برای اخذ تصمیم بایستی از دو مدل به همراه هم بهره گیری نمود. به عنوان نمونه در مثال گذشته می توان آغاز از یک مدل ریاضی برای اندازه گیری اندازه جریان کار بین ماشینهای مختلف بهره گیری نمود. و در مورد جابجایی ماشین آلات برای از میان بردن کار اضافی تصمیم گرفت، سپس مدل ترسیمی یا تجسمی را برای تعیین دقیق محل استقرار ماشینها بکار برد (الوانی، 1385).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد