عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

انواع خدمات:

خدمات به لحاظ چشم­انداز متفاوت و به سبب محتوا و انواع گوناگون آن می­تواند به شکل­های گوناگون طبقه­بندی گردد:

1- برحسب طبقه­بندی ویژگی­های گروه: هدفی که خدمات ارایه می­گردد در اولویت قرار داده می­گردد.

2- برحسب تولیدکننده خدمات : از این بعد می­توان خدمات را در دو گروه قرار داد:

الف) خدماتی که تولید آن متکی به بشر می باشد.

ب) خدمات متکی به تولید یا ابزارالات

3- برحسب خرید خدمت: بر پایه این رویکرد، خدمات براساس آماده بودن و نبودن خریدار در حین تولید گروه­بندی می­گردد.

4- برحسب وابستگی به کالا و خدمات: بر پایه این طبقه­بندی، خدمات را می­توان به دو گروه تقسیم نمود.

الف) خدمات وابسته: مقصود وابسته به فروش یک کالا از قبیل تعمیر ماشین، سریس و تعمیر دستگاه فتوکپی و کامپیوتر یا خدماتی از قبیل آمادگی قبل ازعملیات می باشد که به خدمات بعدی وابسته هستند.

ب) خدمات صرف یا خالص: خدماتی که به تولید و یا فروش هر گونه کالا و خدمات وابسته نباشد در این گروه جای می­گیرد(همان، 1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد