عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • قراردادهای عمرانی

موضوع قرارداد در اجرای یک پروژه بسیار مهم و حیاتی می­باشد، زیرا در قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین قید و چارچوب وظایف مشخص می­گردد. از این­رو اطلاع دست اندرکاران اجرای پروژه در این خصوص بسیار با اهمیت بوده و در صورت عدم آشنایی با شرایط قرارداد ممکن می باشد تعهدات سنگین و غیر قابل جبرانی متوجه طرفین گردد که معضلات بسیاری را در پی خواهد داشت.

  • تعریف قرارداد

قرارداد ارتباط­ای می باشد حقوقی بین پیمانکار و کارفرما که منشأ تعهد و التزام برای طرفین می­باشد خاطر نشان می گردد قرارداد یک امر توافقی می باشد و در صورتی­که با قوانین کشور مغایرت نداشته باشد به هر شکلی می­تواند منعقد گردد، اما در مورد طرح­های عمرانی که اعتبار آنها از منابع عمومی تأمین می­گردد، لزوماً این امر می­بایست در چارچوب ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام پذیرد اما زیرا این چارچوب مدون و تعریف شده می باشد معمولاً در مورد سایر قراردادها نیز که اعتبارات آن­ها غیر از محل طرح­های عمرانی می باشد با اندک تغییرات مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

  • روشهای اجرای پروژه (از نگاه قراردادی)

با در نظر داشتن شیوه­های مختلف اجرای پروژه که در ادامه به آن تصریح می­گردد، ماهیت و محتوی قرارداد و تعهدات طرفین تغییر می­نماید. تأثیر کارفرما، مشاور و پیمانکار در روش­های مختلف از ابعاد گوناگون بسیار متفاوت می­باشد و هر روش مقتضیات خود را طلب می­نماید. لذا با در نظر داشتن سیاست­های کلان، نوع طرح و سایر شرایط، شیوه اجرا و به تناسب آن نوع قرارداد تعیین می­گردد.

اما در یک تقسیم بندی کلی، بعضی روشهای اجرای عبارتند از:

روش طرح، مناقصه، ساخت

روش طرح و ساخت یا (E.P.C)

روش ساخت، بهره­برداری، انتقال (B.O.T)

روش ساخت، بهره­برداری، تملک، انتقال (B.O.O.T)

روش ساخت، تملک، بهره­برداری (B.O.O)

درادامه به تبیین در خصوص روش­های مذکور می­پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد