عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

6 عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران:

       بسیاری از عوامل هستند که در تصمیم گیری مدیران موثرند؛ بعضی از آنها در سطوح بالا تأثیر گذارتر      می باشند تا در سطوح پایین؛ و بالعکس.

در نمودار شماره 2-2 بعضی از این عوامل مهم نشان داده شده اند.

2-1-7 تصمیم های عادی پیش پا افتاده:

       بیشتر مدیران برای بجای آوردن وظایف خود، تصمیم های متعارف زیادی می گیرند. این تصمیم ها براساس خط مشی ها، قوانین سازمانی و همچنین عادت ها و برتری های شخصی مدیر گرفته می شوند. البته مسلّم می باشد که مدیران نباید وقت خود را به همان اندازه که برای تصمیم گیری های نامتعارف، یا زیاد جدی و مورد نیاز صرف می کنند، صرف تصمیم گیری های پیش پا افتاده نیز بکنند؛ مدیران در تصمیم گیری نیز بایستی مثل سایر جنبه های کار، از خود انعطاف نشان بدهند. اگر مدیری فقط به کتاب قانون بچسبد و قضاوت های شخصی را در مسیر بهبود مسائل مبتلابه بکار بگیرد، از حد یک کارمند ساده بیش نخواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه