عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

تصمیم های استراتژیک: این نوع تصمیم ها بلند مدت هستند و ارتباط سازمان را با محیط آن به گونه مشخص بر حسب محصول و بازار تعیین می کنند. این تصمیم ها هدف ها و مقاصد اصلی سازمان را تدوین می کنند و بیانیه عمده خط مشی را در بر می گیرند. این تصمیم ها تکراری و روزمره نیستند. آنها معمولاً پیچیده هستند، یعنی تعداد بسیاری از متغیرها را بایستی از انتخاب نهایی مورد توجه قرار داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- تصمیم های عملیاتی: این تصمیم ها کوتاه مدت هستند و موضوعاتی زیرا مقدار تولید، جهت گذاری و اندازه موجودی انبار را حل و فصل می کنند. در اینجا متغییرهای کمتری در فرآیند تصمیم گیری دخالت دارند و تصمیم ها تکراری و روزمره می باشد. تصمیم های عملیاتی معمولاً بر اساس تصمیم ها برتری داده  می شوند، زیرا با حجم بزرگ سر و کار دارند و نتیجه آن در کوتاه مدت به نمایش در می آید.

ج- تصمیم های اداری: علت این تصمیم ها، تناقض های موجود بین مسائل استراتژیک و عملیاتی می باشد و

تحت تأثیر آنها قرار می گیرند. آنها ضرورتاً به ایجاد ساختار سازمان، یعنی تعیین خطوط اختیار و ارتباطات   می پردازند. کاربرد «اداری» در این معنا محدودتر از معنای رایج آن می باشد (جی. ای. کل، 1374).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه