عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

بازاریابی در آموزش عالی:

ظهور بازاریابی آموزش عالی در اواسط 1980 به عنوان شاخه­ای از زمینه بازاریابی پدیدار شده می باشد(هایز[1]،2007). ایده بازاریابی برای دانشگاه­ها به خصوص پس از رقابت آن­ها برای بودجه و  دانش­آموزان بیشتر پذیرفته شده می باشد(دروموند[2]، 2004). از دیدگاه آموزش عالی، فیلیپ کاتلر پیشنهاد کرده می باشد: بازاریابی تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه­های با دقت فرموله شده می باشد که موجب مبادلات داوطلبانه از ارزش­ها با بازار هدف برای دستیابی به اهداف مؤسسات می­شوند. بازاریابی شامل طراحی پیشنهادهای مؤسسات برای دستیابی به اهداف بازاریابی “نیازها و خواسته­ها، علاقه­ها و با بهره گیری ازاصول  قیمت­گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر برای اطلاع­رسانی، ایجاد انگیزه، و خدمات این بازارها می­باشد”(کاتلر و فاکس، 6،1995).

نظریه آمیخته بازاریابی در جهان دانشگاهی در سال 1964 بسیار محبوب گردید، پس از نیل بوردن که مقاله خود را با “مفهوم آمیخته بازاریابی چاپ نمود”،  اولین بخش آمیخته شامل تعدادی عوامل و عناصر می باشد که بوسیله مک­کارتی به چهار جزء عمده  محصول، قیمت، مکان و ترفیع گروه­بندی شده می باشد. امروزه اینها در سراسر جهان به عنوان P4 در بازاریابی شناخته شده­اند. هدف این می باشد که تصمیماتی گرفته گردد که به مقصود ایجاد ارزش درک شده و ایجاد پاسخ مطلوب بر P4 مشتریان تمرکز گردد. کاربرد ابزارهای آمیخته بازاریابی کلاسیک به بسیاری از سازمان­های خدماتی، مانند آموزش و پرورش در ادبیات بازاریابی مورد سؤال قرار گرفته (پالمر[3]، 2001). با در نظر داشتن ماهیت خاص خدمات آموزشی، کاتلر و فاکس(1995) مجموعه­ای از هفت ابزار بازاریابی:، قیمت، مکان، ارتقاء، فرآیندها، تجهیزات فیزیکی، و افراد پیشنهاد داده­اند.

در این پژوهش ما به مطالعه تأثیر آمیخته P7 که شامل محصول، قیمت، مکان، تجهیزات فیزیکی، ترفیع، افراد و فرایندها در انتخاب دانشگاه توسط دانشجو هستیم. که در آغاز استراتژی و روش­های بازاریابی که تاکنون برای جذب دانشجو در مؤسسات آموزش عالی بکار برده ­شده­اند را اظهار می­کنیم.

 

[1] . Hayes

[2] . Drummond

[3] . Palmer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد