عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • مراحل اجرای پروژه

یک‌ پروژه‌ مجموعه‌­ای‌ از فعالیت‌هاست‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌مقصود یا هدف‌ خاصی‌ انجام‌ می‌گیرند. پروژه‌ها شامل‌ فعالیت­هایی‌ هستند که‌ بایستی در تاریخ­های‌ معین، با هزینه‌هایی‌ معین‌ و کیفیت‌ تعیین‌شده‌ای، اجرا شوند. ‌لازمه‌ موفقیت‌ هر پروژه، دستیابی‌ توأمان‌ به‌ هر سه‌ عامل‌ زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ معین‌ می باشد‌ و خارج‌شدن‌ هریک‌ از سه‌ عامل‌ مذکور از حدود تعیین‌شده، می‌تواند به‌ انجام‌ پروژه‌ای‌ ناموفق‌ و غیراقتصادی‌ منجر گردد. سه‌ عنصر کارفرما، پیمانکار و مشاور، تأثیر‌ اصلی‌ را در کنترل‌ زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ دارند. سازمان‌ برنامه‌وبودجه برای سه عنصر فوق تعاریفی به تبیین زیر دارد.

کارفرما، شخص‌ حقوقی‌ می باشد‌ که‌ یک‌ سوی‌ امضاکننده‌ پیمان‌ می باشد‌ و عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ را بر اساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به‌ پیمانکار واگذار کرده‌ می باشد. نمایندگان‌ و جانشین­های‌ قانونی‌ کارفرما، در حکم‌ کارفرما هستند.

مهندس‌ مشاور، شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ می باشد‌ که‌ برای‌ نظارت‌ در اجرای‌ کار، در چارچوب‌ اختیارات‌ تعیین‌شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان، از سوی‌ کارفرما به‌ پیمانکار معرفی‌ می گردد.

پیمانکار، شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ می باشد‌ که‌ سوی‌ دیگر امضاکننده‌ پیمان‌ می باشد‌ و اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌ را بر اساس‌ اسناد و مدارک‌ پیمان، به عهده‌ گرفته‌ می باشد. نمایندگان‌ و جانشین­های‌ قانونی‌ پیمانکار، در حکم‌ پیمانکارند.

اگر سه‌ عامل‌ کارفرما، مشاور و پیمانکار را در یک‌ سو و سه‌ عامل‌ دیگر زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ را در سوی‌ دیگر در نظر بگیریم، می‌توان‌ جایگاه‌ و تأثیر‌ واحد برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ را این­گونه‌ تعریف‌ نمود:

‌واحد برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه، بایستی فعالیت­ها، منابع‌ و ارتباطات‌ کارفرما، مشاور و پیمانکار را به‌صورت‌ مجزا و مشخص، چنان‌ طرح‌ریزی‌ و کنترل‌ کند که‌ بهترین‌ و اقتصادی‌ترین‌ حالت‌ در ترکیب‌ سه‌ عامل‌ دیگر (زمان، هزینه‌ و کیفیت) حاصل‌ گردد و در جهت‌ انجام‌ این‌ وظیفه، بایستی اختیارات‌ کافی‌ داشته‌ و متقابلاً‌ در قبال‌ انجام‌ صحیح، کامل‌ و دقیق‌ آن‌ مسئولیت‌ داشته‌ باشد (جوانی،1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید