عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

شرایط تصمیم گیری مدیران:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصمیمات مشکل گشایی در سازمان ها نوعاً تحت تأثیر سه شرط یا شرایط مختلف می باشد.

شرایط مطمئن: وقتی هست که اطلاعات برای پیش بینی نتایج هر راه حل، قبل از اجراء کافی می باشد. به عنوان مثال وقتی که یک فرد به حساب پس انداز پول می گذارد، درمورد منافع حاصله از این پول در مدت معین، اطمینان مطلق هست. اطمینان یک شرط مطلوب برای مشکل گشایی و تصمیم گیری مدیریت می باشد. چالشی که در اینجا هست این می باشد که اقدامی را برگزینم که راه حل رضایت بخش یا مطلوب ارائه می کند. متأسفانه، در شرایط تصمیم گیری مدیریت، اطمینان به ندرت هست.

شرایط ریسکی: با عدم اطمینان کامل در خصوص نتایج اقدامات گوناگون مواجه اند اما درمورد احتمالات حوادث مختلف قدری آگاهی هست. احتمال، درجه امکان یک رویداد می باشد. احتمالات را می توان بوسیله روشهای آماری یا از طریق بصیرت مدیریت تعیین نمود. ریسک، شرایط تصمیم گیری متداول می باشد که مدیران میانی با آن مواجه اند.

شرایط نامطمئن: هنگامی هست که مدیران نمی توانند احتمالات مربوط به نتایج راه حل های گوناگون مشکل گشایی را تعیین کنند. شرایط عدم اطمینان مشکل تر از سایر شرایط تصمیم گیری می باشد. عدم اطمینان، مدیران را وادار می کند که برای توفیق در حل معضلات، به خلاقیت فردی و گروهی بیش از عوامل تکیه کنند. این امر مستلزم ابداع و نوآوری در الگوهای موجود رفتاری می باشد. واکنش به عدم اطمینان اغلب تحت تأثیر بصیرت، حدس حساب شده و پیش گویی می باشد که اینها هم به نوبه خود از برداشت اشخاص اثر پذیرند (ایران نژاد پاریزی، 1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد