عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

اهمیت تصمیم گیری:

اقدام تصمیم گیری در ادامه امور سازمان وسیع بقدری مهم می باشد که بعضی از نویسندگان سازمان را شبکه تصمیم، و مدیریت را « اقدام تصمیم گیری » تعریف نموده اند. زیرا در دنیای امروزی، امور سازمانهای وسیع نمی تواند صرفاً بر نبوغ و قضاوت شخصی افراد متکی باشد. بلکه تصمیمات بایستی در صورت امکان بر پایه مطالعه های علمی، اطلاعات تردید ناپذیر، اصول و روش های خاصی استوار گردد. مدیران در تمامی سطوح تصمیماتی را اتخاذ می نمایند، این تصمیمات ممکن می باشد در نهایت برای بقای سازمان و یا حقوق آغازین یک کارآموز جدید تأثیر گذار باشد. پس تمامی تصمیمات دارای اثراتی خواه کوچک و یا بزرگ بر روی امور اجرایی می باشند. لذا برای مدیران، گسترش مهارت های تصمیم گیری بسیار مهم می باشد. اگر چه ممکن می باشد تصمیمات خوشایند و یا ناخوشایند باشند، اما تمامی مدیران براساس اهمیت، شمارش و نتایج تصمیم گیری خود ارزیابی و پاداش داده می شوند. کیفیت تصمیمات مدیران معیاری بر سودمندی و ارزش سازمانهای آنان می باشد (اقتداری، 1387).

سایمون تصمیم گیری را با مدیریت مترادف می داند و معتقد می باشد که فعالیت و رفتار سازمانی شبکه پیچیده ای از فراگردهای تصمیم گیری می باشد. مقصود از تصمیم گیری تحت تأثیر قرار دادن رفتار و عملکرد افرادی می باشد که اجرای عملیات سازمان را بر عهده دارند  پس، برای اینکه ساختار و روابط سازمانی را بشناسیم کافی می باشد که نحوه کاربرد قدرت تصمیم گیری را در آن کشف کنیم و برای آگاهی از طرز کار سازمان، شیوه های تصمیم گیری آن را مورد مطالعه قرار دهیم (علاقه بند، 1384).

گریفیت تصمیم گیری را قلب سازمان و مدیریت تلقی می کند و معتقد می باشد که تمام  کارکردهای مدیریت و ابعاد سازمان را می توان بر حسب فراگرد تصمیم گیری تبیین داد. تخصیص منابع، شبکه ارتباطی، روابط رسمی و غیر رسمی، و تحقق اهداف سازمان به وسیله مکانیسم های تصمیم گیری کنترل می شوند. از این رو، تصمیم گیری به منزله کلید فهم پیچیدگی های سازمان و عملکرد مدیریت می باشد (علاقه بند، 1384).

تصمیمات مدیر می تواند رفتار مرئوس را در جهت مطلوب تغییر دهد و آن را عقلائی تر نماید، که مقصود از رفتارهای عقلایی در اینجا، رفتاری می باشد که با اهداف سازمان مطابقت و هماهنگی بیشتری داشته باشد. فهرست زیر مانند دلایلی می باشد که در پشتیبانی از این گفته آورده شده می باشد:

  1. تصمیمات مدیر، بیانگر اهداف سازمان و منعکس کننده این اهداف می باشد. پس، تصمیم گیری مدیر به مرئوس کمک می کند تا این اهداف را بهتر بفهمد.
  2. تصمیمات مدیر، رفتار «عقلایی» و همچنین معیارهای سنجش رفتار عقلایی را برای مرئوس تعریف و تعیین می کند.
  3. تصمیمات مدیر، نوع عملکردی را که از افراد در مشاغل مختلف سازمانی انتظار می رود، معین می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4. مدیر می باشد که تصمیم می گیرد چه اطلاعاتی با چه کم و کیفی در اختیار مرئوس قرار دهد. می تواند با اطلاعات مفیدی که در اختیار مرئوس قرار می دهد دریچه هایی را به روی مرئوس باز کند که او از وجود آنها بی خبر بوده می باشد. یا اطلاعاتی که به مرئوس داده می گردد، او را درموقعیتی قرار دهد که بهتر بتواند نتیجه و عواقب ناشی از رفتار و اقدام خود را پیش بینی و ارزیابی کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد