عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

مقدمه:

بازاریابی یک وظیفه مدیریتی می باشد. بازاریابی، فرایند پاسخ­گو برای شناسایی، پیش­بینی و برآورده ساختن سودآور نیازهای مشتریان می باشد.

مفهوم آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با بهره گیری از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیر قابل کنترل زیادی دارد (بازار خارجی)، مشخص می­کند(بنت، 1997). نظریه آمیخته بازاریابی در جهان دانشگاهی درسال 1964 بسیارمحبوب گردید، اولین بخش آمیخته شامل تعدادی عناصرکه بوسیله مک کارتی [1]به چهار جزء عمده محصول، قیمت، مکان و ترفیع­ گروه­بندی شده می باشد. با در نظر داشتن ماهیت خاص خدمات آموزشی (کاتلر وفاکس، 1995) با اقتباس از مدل بازاریابی آمیخته در زمینه­های آموزشی، مجموعه­ای از هفت ابزار بازاریابی: برنامه، قیمت، مکان، ارتقا، فرآیندها، تجهیزات فیزیکی، و مردم پیشنهاد داده­اند. محققان و پژوهش­گران دیگری نیز به مطالعه تأثیر آمیخته بازاریابی در دانشگاه و تأثیر آن­ها در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانش­آموزان پرداختند. دانشگاه­ها امکانات و شرایط خاصی دارند که آن­ها را از یکدیگر متمایز می­کند. در نتیجه دانشگاه­ها بایستی کوشش در شناخت آمیخته­های بازاریابی مناسب در دانشگاه در جهت جذب دانشجو داشته باشند. در این فصل به مطالعه ادبیات پژوهش پرداخته­ایم. توضیحاتی راجع به بازاریابی و آمیخته بازاریابی  و فرایند تصیمیم­گیری و انتخاب دانشگاه آورده شده می باشد. سپس کارهای که محققان و پژوهشگران قبلی انجام داده­اند، اظهار شده و سپس نتیجه­گیری و مدل مفهومی پژوهش آورده شده می باشد.

[1] . Mc carty

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید