عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌

معمولاً پروژه­ها را به چهار مرحله تقسیم می­کنند که عبارتند از:

مرحله نظری

مرحله طرح و برنامه ریزی

مرحله اجرا

مرحله پایانی

  • مرحله‌ نظری

نقطه‌ آغازین‌ یک‌ پروژه‌ با هر طبیعت‌ و خصوصیتی‌ که‌ باشد، عبارت‌ از یک‌ نظریه‌ یا فکر و یا خواسته‌ می باشد‌ که‌ توسط‌ یک‌ شخص‌ یا یک‌ گروه‌ از اشخاص، یا یک‌ موسسه‌ و سازمان‌ ایجاد می گردد.

‌ایده‌ اصلی‌ هر طرح، ممکن‌ می باشد‌ از طرف‌ داده‌ یا ستاده‌ سیستم‌ اقتصادی‌ کشور، الهام‌ گرفته‌ گردد، به‌عبارت‌ دیگر طرح­های‌ مبتنی‌ بر طرف‌ داده، بر اساس‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مواد اولیه، شناسایی‌ و اجرا می شوند، در حالی‌ که‌ دسته‌ دوم، جهت‌گیری‌ تقاضا را در کشور دنبال‌ می‌کنند.

‌پس، طرح­های‌ داده‌ای‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مواد اولیه‌ کشاورزی، تولیدات‌ جنگلی، دامداری­ها، شیلات، منابع‌ معدنی، مهارت­های‌ انسانی‌ و پیشرفت­های‌ تکنولوژیک‌ جدید، شناسایی‌ می شوند؛ اما طرح­های‌ ستاده‌ای‌ براساس‌ نیازهای‌ جمعیتی‌ یا صنعتی‌ کشور، شناسایی‌ می شوند.

‌به‌هر روی، ایده‌ مطرح‌شده‌ بایستی ازنظر عملی‌ و اقتصادی بودن، با در نظر گرفتن‌ کلیه‌ شرایط‌ اقتصادی، فنی، مالی، سیاسی، اجتماعی‌ فرهنگی، زیست‌محیطی‌ و… تأیید گردد. در این‌ میان‌ روش‌ صحیح‌ ارزیابی‌ اقتصادی‌ و در نظر گرفتن‌ کلیه‌ جوانب‌ کار بسیار مهم‌ می باشد‌ و بهره­گیری‌ از روش­های‌ جدید، هم­زیرا‌ به‌کارگیری‌ نظریه‌ فازی‌ در واکاوی پروژه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ که‌ توان‌ ارزیابی‌ هم­زمان‌ داده‌های‌ کیفی‌ را در کنار داده‌های‌ کمی‌ فراهم‌ می کند، می‌تواند مثمرثمر باشد.

‌درصورتی‌که‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ مثبت‌ باشد، گزینه‌های‌ ممکن‌ برای‌ اجرای‌ پروژه، توسط‌ مشاور طرح‌ به صورتی‌ کلی‌ تبیین‌ شده، نکات‌ مثبت‌ و منفی‌ هریک‌ ذکرشده‌ و برای‌ انتخاب‌ بهترین‌ گزینه‌ به‌ کارفرما ارائه‌ می گردد.

‌در این‌ مرحله، توانایی‌ و تجربه‌ مهندس‌ مشاور، بسیار حیاتی‌ می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد