عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

تصمیمات شناسایی فرصتها: از آنجا که سازمانها با شناخت فرصتها و بهره برداری مناسب و کارآمد از آنها می توانند علاوه بر توسعه سازمان، بقاء و دوام بلند مدت آن را نیز تضمین کنند لذا شناسایی هر فرصت، فعالیتی مناسبی تلقی می گردد که استعداد رشد، افزایش منابع و ارتقاء کارایی سایر هدف های سازمان را در بردارد. این تصمیمات تحت تأثیر چند عامل قرار دارند که مانند انگیزه پذیرش مخاطره و توانایی شناخت فرصتها و قدرت بهره برداری صحیح از آنها را می توان نام برد. زمانی که سازمانها دچار عملکرد ضعیف می شوند در واقع خود را در معرض خطر قرار می دهند که ریشه آن در واقع در تصمیمات مدیریت نهفته می باشد، در حالی که عملکرد مناسب مدیران و سازمانها موجب می گردد که سازمان کمتر در معرض خطر قرار بگیرد. پس، عملکرد سازمانها بر تعدد فرصت ها یی تأثیر می گذارد که مدیران به اتخاذ تصمیمات مربوط به آنها برای اجرا از سوی سازمان می پردازند (حمیدی زاده، 1377).

– تصمیمات پایا و ناپایا:

تمامی تصمیمات ممکن می باشد بر اثر شرایطی، دچار تغییر لحظه ای یا کوتاه مدت شوند. نوساناتی که

در این تصمیمات پیش از اجرا و حتی حین اجرا پیش می آید عاملی برای بی ثباتی آنها می باشد. از این رو نوعی دیگر از طبقه بندی تصمیمات با عنوان تصمیمات پایا و ناپایا مطرح می گردد. اساساً زمانی که هر یک از تصمیمات ذکر گردیده شرایط زیر را دارا باشند یا بتوانند این شرایط را به وجود آورند پایا تلقی می شوند. اگر این طور نباشد ناپایا هستند. اما، سازمانها نمی توانند هدایت و توسعه فعالیتها و بهره برداری از منابع، حفظ و نگهداری و پرورش نیروی انسانی را با تصمیمات ناپایا پیش ببرند.

  • پذیرش اعضاء
  • روان کردن کارها
  • کاستن از هزینه ها
  • افزایش منابع و فواید
  • نزدیک شدن به هدفها
  • انطباق با شرایط
  • به کارگیری تجارب
  • آرامش بخشیدن به محیط
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصمیمات ناپایا ضمن ایجاد تنش، موجب بی ثباتی در سیاستها، برنامه ها، خط مشی ها، رویه ها و حتی وظایف سازمانی می شوند. این تصمیمات به تدریج اعتماد به نفس مدیران را از بین می برند و آنها را دچار تزلزل رأی، قضاوت و حتی تشخیص می کنند. پس، مدیران بایستی کوشش کنند با مطالعه لازم و نیز ژرف اندیشی، آینده نگری و عاقبت بینی مبادرت به اتخاذ تصمیم بکنند (حمیدی زاده، 1377).

 

ایگور انسف در مقاله ای درمورد تئوری « استراتژی مؤسسه » معتقد می باشد که مدیریت با سه نوع تصمیم اصلی مواجه می باشد: استراتژیک، عملیاتی و اداری. این طبقه بندی برای تفکیک انواع تصمیم گیری سودمند می باشد  (جی. ای. کل، 1374)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد