عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی

تعاریف تصمیم گیری:

در مورد تصمیم گیری تعاریف مختلفی از سوی صاحب نظران ارائه شده می باشد که علیرغم زیاد بودن تعداد آنها، همگی دارای یک وجه مشترک می باشند و این وجه مشترک عبارتست از انتخاب مطلوبترین، منطقی ترین و شایسته ترین راه حل، که ذیلاً به چند مورد از این تعاریف تصریح می گردد:

  1. تصمیم گیری فرآیندی را تشریح می کند که از طریق آن فرآیند راه حل معینی انتخاب می گردد (رضائیان، 1382).
  2. تصمیم گیری فراگردی می باشد که طی آن، شیوه خاصی برای حل مسأله یا مشکل ویژه برگزیده می گردد (علاقه بند، 1374).
  3. تصمیم گیری یعنی شناسایی و اقدام یک اقدام برای دست یازیدن به یک مسأله خاص با بهره برداری از یک فرصت (استونر، 1379).
  4. تصمیم گیری را می توان طریقه اقدام و یا حرکت در مسیر خاصی تعریف نمود که با تأمل آگاهانه، از میان راه و روشهای مختلف برای نیل به یک هدف مطلوب انتخاب شده می باشد (سعادت، 1372).
  5. فرآیند تعیین و انتخاب اقدام یا عملی به مقصود حل مشکل یا مسأله مشخص (نجف بیگی، 1387).
  6. تصمیم گیری عبارت می باشد از فرآیند گزینش مطلوبترین یا منطقی ترین شکل در حل مسأله یا در نیل به یک هدف (مظاهری، 1379).

7. تصمیم گیری به زبان ساده یعنی رسیدن به یک راه حل یا نتیجه، تصمیم عبارت می باشد از یک گزینش که به موجب آن شخص درمورد جایگاه خود به نتیجه خاصی نائل می گردد.همچنین تصمیم، معرف یک رفتار یا اقدام درمورد « چه بایستی نمود » یا « چه نباید نمود » می باشد. تصمیم گیری یک فراگرد و تصمیم، نتیجه آن می باشد (قربانی نامور، 3851)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 هدف کلی:

شناسایی ارتباط بین « سبک های تصمیم گیری مدیران » با « نوآوری سازمانی » در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-2 اهداف جزئی:

1- تعیین سبک غالب تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

2- تعیین سطح گرایش به نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

3- مطالعه و تعیین نوع و اندازه ارتباط بین سبک های تصمیم گیری و نوآوری سازمانی در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و ارتباط آن با سطح نوآوری سازمانی  با فرمت ورد