عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رفتار مصرف­کننده:

رفتار مصرف­کننده فعالیت­های ذهنی، احساسی و فیزیکی را که افراد هنگام خرید بهره گیری و انتخاب محصولات و خدماتی را که برای ارضای نیازها و امیالشان به کار می­گیرند، شامل می­گردد. به بیانی دیگر رفتار مصرف­کننده شامل مجموعه­ای از فرایندهای روانی و فیزیکی می باشد که قبل از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می­یابد. رفتار مصرف­کننده به مطالعه کلیه فرایندهای انتخاب، بهره گیری، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده­ها توسط افراد، گروه­ها  و سازمان­ها به مقصود ارضای نیازها و نیز مطالعه تأثیرات این فرایندها بر مشتری و جامعه می­پردازد ( هاوکینز  و  دیگران[1]، 1385).

رفتار خرید مصرف­کننده عبارت می باشد از رفتار خرید مصرف­کنندگان نهایی. یعنی افراد و خانوارهایی که کالا و خدمات را برای هدفی مشخص خریداری می­نماید، مجموعه­ای از تمامی این مصرف­کنندگان نهایی، بازار مصرفی را ایجاد می­کند( اسماعیل­پور و دیگران، 1381). به زعم فیلیپ کاتلر رفتار یک خریدار از جایی آغاز می­گردد و به خرید ختم می­گردد. پس وی برای رفتار خریدار مدلی را به تصویر می­کشد(کاتلر،177:1385) که در این مدل عامل­های از قبیل محرک­های بازاریابی و سایر محرک­ها را در مرحله­ی اول، خصوصیات خریدار و فرایند تصمیم­گیری خریدار را در مرحله­ی دوم و تصمیمات خریدار را در مرحله­ی سوم قرار می­دهد. سپس برای هر یک از مراحل مدل­های مجزایی را توصیف می­کند. در مرحله­ی خصوصیات خریدار ، کاتلر به چهار دسته از عامل فرهنگی اجتماعی، شخصی، و روان­شناختی و انگیزشی تصریح می­کند(همان:179).

[1] .   Hawkins et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کلی:

1- شناسایی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- رتبه­بندی اندازه تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

1-4-2- اهداف جزئی:

1- شناسایی اندازه تأثیر  قیمت­گذاری در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

2- شناسایی اندازه تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

3- شناسایی اندازه تأثیر  ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

4- شناسایی اندازه تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام

5- شناسایی اندازه تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام .

6- شناسایی اندازه تأثیر فرایند (رویه­ها) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

7- شناسایی اندازه تأثیر افراد (اساتید و کارکنان دانشگاه) در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و رتبه بندی تأثیر اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو مورد مطالعه  دانشگاه ایلام  با فرمت ورد