عنوان کامل پایان نامه :

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

  • روشهای اجرای پروژه (از نگاه قراردادی)

با در نظر داشتن شیوه­های مختلف اجرای پروژه که در ادامه به آن تصریح می­گردد، ماهیت و محتوی قرارداد و تعهدات طرفین تغییر می­نماید. تأثیر کارفرما، مشاور و پیمانکار در روش­های مختلف از ابعاد گوناگون بسیار متفاوت می­باشد و هر روش مقتضیات خود را طلب می­نماید. لذا با در نظر داشتن سیاست­های کلان، نوع طرح و سایر شرایط، شیوه اجرا و به تناسب آن نوع قرارداد تعیین می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما در یک تقسیم بندی کلی، بعضی روشهای اجرای عبارتند از:

روش طرح، مناقصه، ساخت

روش طرح و ساخت یا (E.P.C)

روش ساخت، بهره­برداری، انتقال (B.O.T)

روش ساخت، بهره­برداری، تملک، انتقال (B.O.O.T)

روش ساخت، تملک، بهره­برداری (B.O.O)

درادامه به تبیین در خصوص روش­های مذکور می­پردازیم.

  • روش طرح، مناقصه، ساخت

این روش در اجرای طرح­های عمرانی متعارف و دارای سابقه زیادی بوده و با در نظر داشتن وجود ضوابط و دستور العمل­های چاپ گردیده، بیشتر پروژه­ها از این طریق اجرا می­گردند. در این شیوه سه عامل کارفرما، مشاور و پیمانکار اجزای اصلی آن را تشکیل می­دهند.

کارفرما با تعریف نیازهای خود و تأمین مالی طرح با بهره گیری از خدمات مهندسین مشاور مطالعات فاز یک و فاز دو طرح را انجام و اجرای پروژه را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار می­نماید که در این راستا، می­تواند از خدمات مدیریت طرح، جهت واگذاری بعضی وظایف کارفرمایی نیز بهره ببرد. از معضلات این شیوه می­توان به موارد ذیل تصریح نمود:

مستقل بودن مسئولیت­های مشاور و پیمانکار که می­تواند منجر به بروز اختلاف در طراحی و یا مسایل اجرایی گردد.

عدم مشارکت در سرمایه­گذاری توسط پیمانکار و افزایش ریسک کارفرما

نیاز به سازمان مناسب جهت هماهنگی بین کارفرما، مشاور، پیمانکار

احتمال غفلت از ملاحظات اجرایی در هنگام طراحی نوسط مشاور که می­تواند منجر به توقف و در نهایت افزایش هزینه طرح گردد.

احتمال رغبت به طولانی شدن طرح

نیاز به نظارت دقیق بر جزئیات فعالیت­های پیمانکار که موجب افزایش هزینه­ی سربار می­گردد.

اما از طرفی تخصصی بودن حوزه­ی کاری مشاور و پیمانکار، امکان اعمال نظر در جزئیات طرح توسط کارفرما و امکان توقف طرح در فازهای قبلی بدون ایجاد تعهد از نقاط مثبت آن به­شمار می­طریقه.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال­های این پژوهش عبارتند از:

1 – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

2 – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد  با فرمت ورد